Μελλοντικες μακροχρονιες επιδρασεις θωρακικης ακτινοθεραπειας στην καρδια

10 Nov 2018
13:55 - 14:10

Μελλοντικες μακροχρονιες επιδρασεις θωρακικης ακτινοθεραπειας στην καρδια

Ανδριάνα Δίπλαρου, Φοιτήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Ακτινοθεραπείας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου